Szolgáltatásaink

 

 • Hagyományos-és hamvasztásos temetések lebonyolítása
 • Rátemetés
 • Exhumálás
 • Kellékárusítás
 • Koszorú-kötészet
 • Szállítás- hazai és nemzetközi
 • Anyakönyveztetés, teljes körű ügyintézés
 • Világi búcsúztatás
 • Pannónia Alkony Életbiztosítás kötése
 • Gyászjelentés megjelenítése

Szükséges okiratok

 • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
 • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
 • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
 • 2002. január 1-e után kiállított gépjárművezetői engedély és érvényes útlevél.
 • Meglévo sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.

Amenyiben a fenti iratok mindegyike nem áll rendelkezésre, úgy segítünk ezek beszerzésében, pótlásában.