Tájékoztató

A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről Irodánk munkatársaitól telefonon, vagy személyesen.

Telefonszámok:
06 30/620-17-70
06 95/423-960 ( hosszan kicsenghet az esetleges átirányítás miatt )

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot. Ezt követően intézkedni kell az elhunyt elszállításáról, felhívni az állandóan rendelkezésre álló ügyeleti számot:

06 30/ 620-17-70

Környékünkön célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.
Munkatársaink a hozzátartozó által az eltemetéshez választott ruhába felöltöztetik az elhunytat igény estén.


Halottvizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki.
Amennyiben otthoni elhalálozás esetén hamvasztásra lenne igény, boncolás nélkül, úgy az ehhez szükséges ÁNTSZ engedélyt vállalkozásunk díjmentesen beszerzi.

Kórházi elhalálozás esetén, a kezelőosztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, szükséges bevinni az eltemetéshez választott ruhákat. Ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van. A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.
Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.
Környékünkön a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.
Amennyiben a hozzátartozók anyagi lehetősége nem teszi lehetővé az eltemettetést, úgy lehetőség van szociális temetés kérésére az elhalálozás szerinti önkormányzatnál. Ebben az esetben is maximálisan segítünk a szükséges ügyintézésben.